Novi reklamni panoi i svijetleće reklame

Uradili smo nekoliko novih reklamnih panoa u proteklom periodu. Neke od njih možete ih vidjeti na slikama. Tu je natpis za kozmetički dio samoposluge “HAs komerc”, zatim pano za “Euro Bojić” te nekoliko fotografija sa prilično rizične montaže panoa Vemos. Pano je montiran na visini uz pomoć korpe, a koliko je to sve bilo teško možete vidjeti na fotografiji gotovog i smontiranog panoa.

Svijetleća reklama na slici je takođe iz novije proizvodnje. Radi se o slastičarnoj “Horse” koja se nakon dugo vremena oprostila od neonskih cijevi i uradila ovu reklamu sa slike.

Kao što već znate, reklamne panoe i svijetleće reklame izrađujemo po narudžbi. Reklamni panoi mogu biti samostojeći, reklamni panoi montirani na zid ili neku drugu podlogu, a u velikoj mjeri mogu doprinijeti uočljivosti i prepoznatljivosti vašeg poduzeća.


Online Drugstore,fluticasone without prescription,Free shipping,sildalis online comprare,Discount 10%