Izrada termotransfer preslikača

Termotransfer preslikači imaju različitu primjenu. Najčešće se koriste za kvalitetnije i trajnije ispise na majicama. Osim toga svoju primjenu imaju i za natpise na sjedalicama za stolice, kao i za sve ostale površine na kojima treba trajniji i stabilniji natpis.

Osim toga, vrlo su pogodni zbog toga što se ne moraju svi odštampati na podlogu u isto vrijeme. Na primjer, imate sada na raspolaganju 10 majica ali ćete u narednom periodu imati još 50. Jeftinije vam je da odjednom naručite 60 preslikača te da ih po potrebi preslikavate na majice nego da svaki put nosite majice na štampu.


Online Drugstore,fluticasone without prescription,Free shipping,sildalis online comprare,Discount 10%